Algemene Voorwaarden Singlehanded

Op het schip dient in ieder geval aanwezig te zijn: navigatieverlichting; een anker met voldoende gewicht en kettingvoorloop vastgemaakt aan het schip in de ankerbak; handschijnwerper, zaklantaarn;  zwemvest;  lijflijn; zeekaarten van het IJsselmeer en de Waddenzee; puts; dieptemeter; radarreflector; goed werkende brandblussers; verbanddoos; stroomatlas. Aanbevolen wordt een reddingsvlot; marifoon; gps; zeilhandschoenen.

Het schip moet minimaal W.A.verzekerd zijn.

 

Door ondertekening van het deelnameformulier verklaart de schipper dat zijn schip aan de bovengenoemde eisen voldoet en geheel voor eigen rekening en risico deel te nemen aan de Solozeiltocht op het IJsselmeer en de Waddenzee, zoals uitgeschreven door de Organisatie Singlehanded. Hij/zij verklaart verder dat deelneming geschiedt onder uitdrukkelijke bepaling, dat de Organisatie Single Handed en de door haar aangewezen medeorganisatoren in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld zullen worden jegens de deelnemer en hij/zij deze genoemden vrijwaart voor elke schade en aansprakelijkheid jegens derden. Betaling van het inschrijfgeld ad. 60,- s.v.p. tijdens het palaver. Dit bedrag is inclusief liggeld en snertmaaltijd.